BeHabitat - Cases Eficients i Saludables _ Com Treballem

COM TREBALLEM – BEHABITAT

Construccions modulars. Rapidesa i eficiència

COM TREBALLEM – BEHABITAT

Construccions modulars.
Rapidesa i eficiència

RECURSOS NATURALS

Behabitat - Recursos Naturals

A Behabitat pensem que els recursos naturals hi són per aprofitar-los i volem que l’edificació pugui arribar a ser autosuficient gestionant correctament els recursos del nostre entorn.

PEFC
FSC
ECO

Principis

A Behabitat pensem que els recursos naturals estan per aprofitar-los i volem que l’edificació pugui arribar a ser autosuficient, gestionant correctament els recursos del nostre entorn.

Així, els nostres especialistes dissenyen les nostres construccions seguint els principis de casa passiva, estesos en altres països i poc introduïts en el nostre. Aquests estan fonamentats en:

· Una correcta orientació per realitzar un òptim aprofitament solar tant a l’estiu com a l’hivern.

· La creació d’una pell de la casa que l’aïlli de les inclemències meteorològiques (fred-calor) i alhora li permeti transpirar, perquè tinguem un alt grau d’aïllament tèrmic i un molt baix consum energètic.

· L’aprofitament de les aigües pluvials per utilitzar-les la resta de l’any.

· La instal·lació de sistemes per prevenir els camps electromagnètics, aparentment invisibles.